შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მეჯვრისხევში სკოლამდე მისასვლელი გზა მოწესრიგდება