შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ოთარაანთ ქვრივი,,- პრემიერა გორის თეატრში