შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

პარლამენტის წევრები შიდა ქართლში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდნენ