შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რამდენი ლარია საჭირო საახალწლო სუფრის მოსამზადებლად?