შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რთულმა მეტეოროლოგიურმა პირობებმა პრობლემები შექმნა შიდა ქართლში