შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

როგორია ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი გორის მუნიციპალიტეტში