შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

როგორია ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი გორის მუნიციპალიტეტში

როგორია ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი გორის მუნიციპალიტეტში.