შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

როგორია სააღდგომოდ საკვებ პროდუქტებზე ფასები?