შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რომელაშვილის ქუჩაზე დაზიანებული მილიდან წყალი ქუჩაში მოედინება