შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რუსთაველის ქუჩის მაცხოვრებლების პროტესტი გორში