შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რუსთავში კაცმა ყოფილ ცოლს მანქანა დაუწვა

რუს­თავ­ში ახალ­გაზ­რდა კაც­მა ყო­ფილ ცოლს მან­ქა­ნა და­უწ­ვა. ინ­ფორ­მა­ცი­ას სა­ა­გენ­ტო “ინფო რუს­თა­ვი” ავ­რცე­ლებს. მათი ცნო­ბით, შემ­თხვე­ვა იმ დროს მოხ­და, რო­დე­საც ქალი მე­გობ­რებ­თან ერ­თად იმ­ყო­ფე­ბო­და, მას­თან ყო­ფი­ლი მე­უღ­ლე მი­ვი­და და სი­ცო­ცხლის მოს­პო­ბით და­ე­მუქ­რა.

მა­მა­კაცს თან ცივი ია­რა­ღი ჰქონ­და. შე­ლა­პა­რა­კე­ბის შემ­დეგ კაც­მა ყო­ფი­ლის ცო­ლის მან­ქა­ნა დაწ­ვა. ბრალ­დე­ბუ­ლი პო­ლი­ცი­ამ და­ა­კა­ვა. და­წყე­ბუ­ლია გა­მო­ძი­ე­ბა.