შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საარსებო მინიმუმი 1.2 ლარით გაიზარდა