შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სასმელი წყლისა და გზის პრობლემა ე.წ. სკრის დაჩების დასახლებაში