შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში საშუალო თვიური ხელფასი 1 855.4 ლარია?!