შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოში უმუშევართა რაოდენობა 50.6 კაცით შემცირდა – საქსტატი