შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სახელმწიფო მინისტრი თეა ახვლედიანი უგზო-უკვლოდ დაკარგულ პირთა ოჯახის წევრებს შეხვდა