შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო

სეზონური გრიპის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაიწყო.