შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

სეზონური ვირუსების გამო ბაგა-ბაღებში აღსაზრდელთა დასწრება შემცირდა