შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ქიწნისის საჯარო სკოლას მიხეილ ქობლიანიძის სახელი მიენიჭება?!