შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შიდა ქართლში COVID-19-ის და სეზონური გრიპის შემთხვევებმა იმატა