შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შუალედურ არჩევნებამდე ბიუჯეტში ბოლო ცვლილება შევა?!