შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ცვლილება ფრაქციასა და კომისიებში