შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2023 წელი გორში პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა შეაფასეს