შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2024 წლიდან პენსიები იზრდება