შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

IRI-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხულთა 86% მხარს უჭერს ევროკავშირში შესვლას, ნატოში გაწევრიანებას – 79%

საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 86% მხარს უჭერს ევროკავშირში შესვლას, 79% – ნატოში გაწევრიანებას.

გამოკითხვის თანახმად, გამოკითხულთა 86% მხარს უჭერს საქართველოს ევროკავშირში შესვლას (აქედან 73% სრულიად უჭერს მხარს, 13% კი გარკვეულწილად), ხოლო 79% – ნატოში გაწევრიანებას (აქედან 65% სრულიად უჭერს მხარს, 14% კი გარკვეულწილად).

ამავდროულად, საქართველოს ევროკავშირში შესვლის მხარდაჭერთა შორის 17% ევროკავშირში შესვლის წინააღმდეგი იქნება, თუ ეს რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების გაწყვეტას გამოიწვევს, 74% – მაინც დაუჭერს მხარს, ხოლო 9%-მა არ იცის ან უარი თქვა პასუხზე.

ევროკავშირში შესვლის მთავარ სარგებლებს შორის 45% ეკონომიკის გაძლიერებას ასახელებს, 14% – უსაფრთხოებას, 14% – ქვეყნის განვითარებას, 8% – უკეთეს მომავალს.

ევროკავშირში გაწევრიანების მთავარი დაბრკოლებებიდან გამოკითხულთა 27% საქართველოში პოლიტიკურ არასტაბილურობას ასახებელს, 17% – საქართველოს შიგნით წინააღმდეგობას, 13% – საქართველოს მიერ ასოცირების შესახებ შეთანხმების პირობების არშესრულებას, 11% – ევროკავშირის ქვეყნების მხრიდან წინააღმდეგობას, 6% – რუსეთს.

რაც შეეხება ნატოს, ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში შესვლის მთავარ სარგებლებს შორის გამოკითხულთა 47% უსაფრთხოებას ასახელებს, 17% – თავდაცვას, 13% – ეკონომიკის გაძლიერებას, 6% – ქვეყნის განვითარებას, 5% – სტაბილურობას/მშვიდობას.

ნატოში გაწევრიანების მთავარი დაბრკოლებებიდან გამოკითხულთა 27% რუსეთს ასახელებს, 20% – ოკუპირებული რეგიონების სტატუსს, 14% – საქართველოში პოლიტიკურ არასტაბილურობას, 11% – საქართველოს შიგნით წინააღმდეგობას, 7% – ნატოს ქვეყნების მხრიდან წინააღმდეგობას.

კვლევა ჩატარდა 2023 წლის 14 სექტემბერი – 14 ოქტომბრის პერიოდში საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ. კვლევის საველე სამუშაოები ჩატარდა „IPM“-ის მიერ. მონაცემები შეგროვდა პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1200 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, სქესის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2.5 %, გამოპასუხების მაჩვენებელი – 73%. კვლევის განხორციელება შესაძლებელი გახდა ამერიკელი ხალხის მხარდაჭერით, აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მეშვეობით.