შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

NDI -ის კვლევის მიხედვით ათიდან ერთ მოქალაქეს საკვების ფული არ აქვს