შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში რუსთაველის ქუჩის ნაწილზე ცალმხრივი მოძრაობა დაწესდება