შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ზებრა,, გადასასვლელები და მასთან დაკავშირებული პრობლემები გორში