შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

საქართველოს პრეზიდენტი გორში იმყოფებოდა