შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

2023 წელს საქართველოს ეკონომიკა 7,5%-ით გაიზარდა – საქსტატმა დაზუსტებული მონაცემი გამოაქვეყნა