შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

ევროკომისია რეკომენდაციას იძლევა, საქართველოს კანდიდატის სტატუსი მიენიჭოს