შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

,,ვიცი ვინც მოკლა,, – ოკუპანტების მიერ მოკლული თამაზ გინტურის ძმა