შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

იშვიათი დაავადების მქონე მოქალაქეებს გორის მერია დაეხმარება