შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

მოუწესრიგებელი საკანალიზაციო სისტემა და დატბორილი ეზოები გორში