შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

რომელი საკვები პროდუქტები გაძვირდა ყველაზე მეტა?