შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

30 წელი სოხუმის დაცემიდან