შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

გორში ყოფილი კულტურის ცენტრი ინგრევა?!