შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

შიდა ქართლში COVID-19-ის შემთხვევებმა იმატა

შიდა ქართლში COVID-19-ის შემთხვევებმა იმატა.