შიდა ქართლის, რეგიონული ტელეკომპანია

85 წლის იუბილე და 50 წელი გაზეთის რედაქტორად