შენიშვნების მიუხედავად საკრებულოს წევრებმა ქ. გორის 2017 წლის ბიუჯეტს მხარი დაუჭირეს

Related posts