სოციალურად დაუცველთა ერთიანი ბაზის გადამოწმება გრძელდება (1)

 

ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური მომსახურების სააგენტოს ინფორმაციით,  მთელი საქართველოს მასშტაბით სოციალური შემწეობა 5 935 ოჯახს დროებით შეუჩერდა,  11 846-ს  კი – შეუწყდა. უმწეოთათვის  ყოველთვიური სახლმწიფო დახმარების  შეწყვეტასთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ წყდება არც შიდა ქართლში.

 

Related posts