1 აპრილიდან ნარკოტიკული ზემოქმედების ქვეშ ავტომობილის მართვა კრიმინალიზებული ხდება

Related posts