ვეტერინართა პრობლემები

 

დღეს გორში, შიდა ქართლის ვეტერინარებს, ფერმერებსა და სახელმწიფო სტრუქტურებს შორის დისკუსია გაიმართა, რომლის მიზანი მათ შორის თანამშრომლობის გაღრმავება იყო, რათა მოხდეს ცხოველთა ჯანმრთელობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება, თანამშრომლობის გზით პროფესიული განვითარება და სფეროში ჩართული ყველა რგოლის განსაზღვრა.  შეხვედრა ჯიპას ცხოველთა ჯანმრთელობის პროექტის ფარგლებში მოეწყო.

 

Related posts