პარტია "ქართული ოცნება" არ არსებობდა და არც დღეს არსებობს

 

 

თრიალეთი TV