რამდენად აისახება ფქვილის გაძვირება მოსახლეობის ეკონომიკურ მდგომარეობაზე?

თრიალეთი TV