ნარკოპოლიტიკა საქართველოში

 

 

არაეთიკური ნარკოპოლიტიკა, ეროვნული კანონმდებლობისა და პრაქტიკის ანალიზი –  ამ თემაზე ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა იმუშავა. ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა ზოგადი ტენდენცია, იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო დღემდე ატარებს რეპრესიულ ნარკოპოლიტიკას, რომელიც ორიენტირებულია არა რეაბილიტაცია – მკურნალობაზე, არამედ დასჯაზე. მიუხედავად იმისა რომ ყოველწლიურად იზრდებოდა წამალდამოკიდებულთა სამკურნალო-სარეაბილიტაციო პროგრამებისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხის ოდენობა, ის ბევრად ჩამოუვარდება ნარკომომხმარებელთა დაჯარიმებით მიღებულ თანხას.

Related posts