როგორ აფასებთ მძღოლების ნარკოტესტზე შემოწმებას და ახალ რეგულაციას?

თრიალეთი TV