საქსტატი: საქართველოში უმუშევრობის დონე, ტრადიციულად მაღალია კაცებში ქალებთან შედარებით

Related posts