ბოლო 4 წლის განმავლობაში ყველაზე მეტი ემიგრანტი საქართველოს მოქალაქე 2018 წელს დაფიქსირდა

Related posts