ლიახმა მოსახლეობის მიწის ნაკვეთები "წაიღო"

 

ადიდებული მდინარე ლიახვი და 2 კვირის განმავლობაში  საფრთხის წინაშე მყოფი მოსახლეობა. წმინდა წყლის დასახლებაში მაცხოვრებლები ხელისუფლებისგან შველას ითხოვენ.

>

 

თრიალეთი TV